درس‌های موجود

دسترسی مهمان

ارتقای سلامت نظام اداری

ارتقای سلامت نظام اداری

این آزمون تمدید شده است و در تاریخ 96/8/29  مجددا برگزار خواهد شد
Course
دسترسی مهمان

اخلاق فردی اجتماعی و اداری

اخلاق فردی اجتماعی و اداری

این آزمون تمدید شده است. تاریخ برگزاری مجدد ، روز یکشنبه 96/9/5 می ...
Course
دسترسی مهمان

سند چشم انداز دولت جمهوری اسلامی ایران

سند چشم انداز دولت جمهوری اسلامی ایران

آزمون اتمام یافته است
Course
دسترسی مهمان

آشنایی با ویژگیها و مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی

آشنایی با ویژگیها و مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی

آزمون این درس پایان یافته است
Course
دسترسی مهمان

فرهنگ ومدیریت جهادی و رشد اقتصادی با رویکرد تولید و اشتغال

فرهنگ ومدیریت جهادی و رشد اقتصادی با رویکرد تولید و اشتغال

کاربران می توانند بصورت مهمان وارد شده و جزوه آموزشی را دریافت نمایند
Course

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

این آزمون پایان یافته است
Course
دسترسی مهمان

وب کنفرانس ها

وب کنفرانس ها

Course
دسترسی مهمان

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

کاربران می توانند بصورت میهمان وارد شده و جزوه را دریافت نمایند
Course