درس‌های موجود

دسترسی مهمان

ارتقای سلامت نظام اداری

ارتقای سلامت نظام اداری

کاربران می توانند بصورت میهمان وارد شده و جزوه را دریافت نمایند
Course
دسترسی مهمان

اخلاق فردی اجتماعی و اداری

اخلاق فردی اجتماعی و اداری

کاربران می توانند بصورت میهمان وارد شده و جزوه را دریافت نمایند
Course
دسترسی مهمان

فرهنگ و مدیریت جهادی

فرهنگ و مدیریت جهادی

کاربران می توانند بصورت میهمان وارد شده و جزوه را دریافت نمایند
Course
دسترسی مهمان

سند چشم انداز دولت جمهوری اسلامی ایران

سند چشم انداز دولت جمهوری اسلامی ایران

کاربران می توانند بصورت مهمان وارد شده و جزوه را دریافت نمایند.
Course

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

این درس به صورت غیرحضوری و آزمون آنلاین برگزار میگردد
Course
دسترسی مهمان

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

کاربران می توانند بصورت میهمان وارد شده و جزوه را دریافت نمایند
Course
دسترسی مهمان

معرفی سامکا

معرفی سامکا

تیم فنی: محمدهادی روحیان ; محمد تقی پور; ربابه فرهادی و...
Course

تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی

Course

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

Course